Microlife DCB 001 - Preparat biologiczny do bioremediacji i rekultywacji gleby | EKOBAK
Microlife DCB 001

Microlife DCB 001

Microlife DCB 001 – Preparat biologiczny do bioremediacji i rekultywacji gleby

Właściwości

Preparat biologiczny do rozkładu zanieczyszczeń organicznych i redukcji związków nieorganicznych w glebie. Mikroorganizmy dostarczane w preparacie lepiej rozwijają się w połączeniu z nośnikiem mineralnym, który stabilizuje warunki pH i dostępność niektórych niezbędnych substratów. DCB001 rozbija makrocząsteczki i długie łańcuchy molekularne na prostsze za sprawą aktywności biologicznej mikroorganizmów zawartych w produkcie a naturalne mikroorganizmy obecne w ekosystemie mogą zająć się resztą procesu degradacji.

Zastosowanie

Bioremediacja gleby.
Oczyszczanie zanieczyszczeń z przypadkowych wycieków.

Sposób użycia

Produkt aplikuje się rozprowadzając go równomiernie na powierzchni utrzymując glebę wilgotną i napowietrzoną.

Skład i wygląd

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośniku mineralnym w postaci węglanu wapnia.
Wygląd: biało-brązowy proszek
Zapach: charakterystyczny

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywanie: 24 m-ce od daty produkcji w temperaturze 5-40oC
Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci
Opakowanie: plastikowy pojemnik 20 kg
Produkt zawiera mikroorganizmy KLASY 1, które nie wymagają żadnych specjalnych środków ostrożności podczas aplikacji, transportu lub przechowywania.

Dawkowanie

Ze względu na specyfikę działania produktu, dawki ustala się indywidualnie zależnie od danego przypadku. W celu ustalenia indywidualnego dawkowania należy kontaktować się z technologiem EKOBAK.

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt