O firmie - EKOBAK

O firmie

EKOBAK jest firmą handlowo-usługową w dziedzinie ochrony środowiska. Wykorzystuje do tego celu wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne zaawansowane technologie skierowane głównie dla gospodarki komunalnej i przemysłu.

Innowacyjność

Tworzymy innowacyjne i zarazem proste w zastosowaniu rozwiązania z wykorzystaniem biopreparatów i technologii chemicznych sprawdzonych w praktyce. Celem tych rozwiązań jest ciągłe doskonalenie swoich metod działania w zgodzie z naturą a efekty tych działań to nieustanne zwiększanie liczby zadowolonych klientów.

Doświadczenie

Nasza wiedza o produktach, rynkach, przemyśle, oraz potrzebach odbiorców, pozwala nam rozwijać i dostarczać rozwiązania, skrojone na miarę potrzeb naszych klientów, dzięki czemu mogą oni skoncentrować się na ważnych dla nich sprawach. 

Profesjonalizm

Łączymy jakość oferowanych produktów, profesjonalizm w obsłudze oraz niezależność w doborze produktów dzięki współpracy z wieloma producentami i importerami na rynku Polskim i Zagranicznym.

Współpraca

Każde zlecenie to nowe wyzwanie, które wymaga indywidualnego podejścia i ścisłej współpracy z klientem, dlatego oferujemy bezpłatne konsultacje w zakresie doboru konkretnego produktu oraz jego szczegółową indywidualną instrukcję stosowania.

W przypadku zainteresowania którymkolwiek z produktów, przedstawimy ofertę cenową oraz prześlemy atesty i karty charakterystyk na poszczególne produkty. Po uzyskaniu danych i szczegółowej analizie stwierdzimy czy są spełnione niezbędne warunki dla zastosowania określonego biopreparatu, równolegle zaproponujemy odpowiednie zalecenia dotyczące eksploatacji danej oczyszczalni ścieków lub innej instalacji.

Preparaty biologiczne

Ze względu na specyfikę produktów biologicznych jesteśmy pomocni w zakresie dostarczenia niezbędnej informacji oraz fachowej porady na każdym etapie stosowania produktu w celu skutecznego rozwiązywania problemu.

Indywidualne podejście

Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowego rozpoznania przyczyny występujących nieprawidłowości, dlatego też stosowanie naszych biopreparatów powinno być konsultowane z nami pod kątem miejsca i warunków ich zastosowania. Dopiero po dokładnym rozpoznaniu problemu jesteśmy w stanie zaoferować odpowiedni produkt ze wskazaniem sposobu jego użycia.

Jednocześnie zaznaczamy iż w przypadku stosowania naszych preparatów bez wcześniejszej konsultacji z nami nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki (lub brak skutków) ich stosowania.

Bezpieczeństwo

Biopreparaty z Ekobak są w pełni bezpieczne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska przy ich stosowaniu zgodnie z opisem. Żadne z organizmów zastosowanych w produktach nie są genetycznie zmodyfikowane lub chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin co potwierdza Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Środki antyodorowe

Tam gdzie mamy ograniczony czas na zlikwidowanie przyczyn powstawania przykrych zapachów z użyciem biopreparatów proponujemy działające w sposób natychmiastowy środki antyodorowe, stanowią one niezbędne uzupełnienie oferty preparatów dla gospodarki ściekowej i odpadowej.

Oferta

EKOBAK oferuje uniwersalne koncentraty antyodorowe  stosowane w zautomatyzowanych instalacjach antyodorowych jak i w zastosowaniach ręcznych, maty antyodorowe oraz preparaty mikrobiologiczne z funkcją neutralizacji przykrych zapachów występujących w gospodarce  ściekowej, gospodarce odpadami i przemyśle.

Zastosowanie

Środki antyodorowe działają natychmiastowo  neutralizując odory o różnym natężeniu z komunalnych oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacyjnych, składowisk, sortowni i zakładów utylizacji odpadów, zakładów przemysłowych i innych miejsc generujących odory.

 

Doradztwo techniczne

Działalność firmy to oprócz oferowania i dostarczania preparatów dla szeroko pojętej ochrony środowiska również badania oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i innych instalacji.

Profesjonalny sprzęt

Mikroskop optyczny Delta Optical Genetic Pro Trino pozwala nam na analizę mikroskopową pobranego osadu czynnego pod kątem morfologii kłaczków oraz składu gatunkowego mikroorganizmów, które są najlepszymi wskaźnikami ścieków i jakości badanego osadu. Po za tym dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym firmy Elmetron do odczytywania szczegółowych wyników poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych. Przyrządy pomiarowe są wykorzystywane również w terenie w czynnych instalacjach w celu sprawdzenia i określenia istniejących warunków niezbędnych do zastosowania biopreparatów. W terenie wykonujemy pomiary następujących parametrów: temperatura, ph, potencjał redoks, stężenie tlenu zawartego w ściekach, wodzie i powietrzu oraz przewodność w wodzie, ściekach i innych cieczach. Inne analizy takie jak: ChZT, BZT, zawiesiny ogólne, azot, fosfor i wiele innych zlecamy do laboratorium akredytowanego.

Doświadczenie

Doradztwo oparte jest na wieloletnim doświadczeniu uzyskanym dzięki pracy z klientem, prowadzonym badaniom terenowym i laboratoryjnym, monitoringu obiektów, analizom i skrupulatnym wyciąganiu wniosków z tych działań.