O firmie

EKOBAK jest firmą handlowo-usługową w dziedzinie ochrony środowiska. Wykorzystuje do tego celu wieloletnie doświadczenie oraz specjalistyczne zaawansowane technologie skierowane głównie dla gospodarki komunalnej i przemysłu.

Tworzymy innowacyjne i zarazem proste w zastosowaniu rozwiązania z wykorzystaniem biopreparatów i technologii chemicznych sprawdzonych w praktyce. Celem tych rozwiązań jest ciągłe doskonalenie swoich metod działania w zgodzie z naturą a efekty tych działań to nieustanne zwiększanie liczby zadowolonych klientów.

Nasza wiedza o produktach, rynkach, przemyśle, oraz potrzebach odbiorców, pozwala nam rozwijać i dostarczać rozwiązania, skrojone na miarę potrzeb naszych klientów, dzięki czemu mogą oni skoncentrować się na ważnych dla nich sprawach. Łączymy jakość oferowanych produktów, profesjonalizm w obsłudze oraz niezależność w doborze produktów dzięki współpracy z wieloma producentami i importerami na rynku Polskim i Zagranicznym.

PREPARATY BIOLOGICZNE

Ze względu na specyfikę produktów biologicznych jesteśmy pomocni w zakresie dostarczenia niezbędnej informacji oraz fachowej porady na każdym etapie stosowania produktu w celu skutecznego rozwiązywania problemu.

Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowego rozpoznania przyczyny występujących nieprawidłowości, dlatego też stosowanie naszych biopreparatów powinno być konsultowane z nami pod kątem miejsca i warunków ich zastosowania. Dopiero po dokładnym rozpoznaniu problemu jesteśmy w stanie zaoferować odpowiedni produkt ze wskazaniem sposobu jego użycia.

Nasze biopreparaty są w pełni bezpieczne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla ludzi i środowiska przy ich stosowaniu zgodnie z opisem. Żadne z organizmów zastosowanych w produktach nie są genetycznie zmodyfikowane lub chorobotwórcze dla ludzi, zwierząt i roślin co potwierdza Atest Państwowego Zakładu Higieny.

Jednocześnie zaznaczamy iż w przypadku stosowania naszych preparatów bez wcześniejszej konsultacji z nami nie będziemy ponosić jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki (lub brak skutków) ich stosowania.

ŚRODKI CHEMICZNE

Tam gdzie biologia nie jest w stanie sobie poradzić w ograniczonym czasie proponujemy dodatkowe zastosowanie sprawdzonych środków chemicznych, które w ściśle określonych warunkach stanowią niezbędne uzupełnienie oferty preparatów dla gospodarki ściekowej.

Stosowanie środków chemicznych w niektórych przypadkach jest w pełni uzasadnione i niezbędne do prawidłowej pracy systemu. Jest to np. skrajnie zły stan osadu czynnego w oczyszczalni ścieków, zdominowanego przez niektóre rodzaje bakterii nitkowatych.

Oprócz tego wskazane jest stosowanie flokulantów organicznych do skutecznego odwadniania osadów ściekowych.

EKOBAK oferuje: koagulanty żelazowe, koagulanty glinowe, polielektrolity, preparaty antyodorowe i inne środki chemiczne przeznaczone do gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami i innych zastosowań.

DORADZTWO I OBSŁUGA TECHNOLOGICZNA

Działalność firmy to oprócz oferowania i dostarczania preparatów dla szeroko pojętej ochrony środowiska również badania oraz profesjonalne doradztwo techniczne w zakresie prawidłowej eksploatacji oczyszczalni ścieków i innych instalacji.

Doradztwo oparte jest na wieloletnim doświadczeniu uzyskanym dzięki pracy z klientem, prowadzonym badaniom terenowym i laboratoryjnym, monitoringu obiektów, analizom i skrupulatnym wyciąganiu wniosków z tych działań.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem pomiarowym firmy ELMETRON, który pozwala nam uzyskać szczegółowe wyniki poszczególnych parametrów fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych. Przyrządy pomiarowe są wykorzystywane również w terenie w czynnych instalacjach w celu sprawdzenia i określenia istniejących warunków niezbędnych do zastosowania biopreparatów. W terenie wykonujemy pomiary następujących parametrów: temperatura, ph, potencjał redoks, stężenie tlenu zawartego w ściekach, wodzie i powietrzu oraz przewodność w wodzie, ściekach i innych cieczach. Dodatkowo dzięki współpracy z akredytowanym laboratorium  uzyskujemy szczegółowe wyniki analiz w tym podstawowe: ChZT, BZT, zawiesiny ogólne, azot, fosfor i wiele innych.


SZYBKI
KONTAKT:
EKOBAK
44-180 Toszek
ul. Dworcowa 26 B