Produkty do bioremediacji gruntów - EKOBAK

Produkty do bioremediacji gruntów

Microlife DCT 010

Microlife DCT 010

Rozkład związków siarki i tłuszczów w środowisku słabo natlenionym

Microlife DCB 001

Microlife DCB 001

Bioremediacja gruntów – do rozkładu zanieczyszczeń organicznych…

Bioremediacja gruntów

W tej kategorii znajdą Państwo szeroki wybór skutecznych preparatów do remediacji gruntów, opartych na naturalnych, bezpiecznych składnikach. Bioremediacja to technologia umożliwiająca usuwanie zanieczyszczeń z gleby oraz wód podziemnych przy użyciu żywych mikroorganizmów. Starannie wyselekcjonowane mikroorganizmy mają naturalne zdolności do rozkładu zanieczyszczeń, np. węglowodorów, substancji ropopochodnych, smarów, olejów, związków siarki, a także innych produktów ubocznych działalności przemysłowej czy chemicznej.

Bioremediacja gruntów jest szczególnie zalecana na terenach mocno wyeksponowanych na działanie szkodliwych, wyniszczających czynników. Nasze produkty zostały opracowane z myślą o stosowaniu w przemysłowych oraz komunalnych oczyszczalniach ścieków i sieciach kanalizacyjnych, a także zanieczyszczonych gruntach, rzekach, stawach czy jeziorach. Szczególnie polecamy je w przemyśle petrochemicznym, siarkowym i gumowym, stacjach paliw oraz miejskich oczyszczalniach ścieków.