Redukcja zanieczyszczeń, biodegradacja detergentów - przeparaty do redukcji związków chemicznych i zaniczyszczeń | EKOBAK

Preparaty do redukcji związków chemicznych i zanieczyszczeń

Microlife DCT 010

Microlife DCT 010

Rozkład związków siarki i tłuszczów w środowisku słabo natlenionym

Bio Block

Bio Block

Bio Block Bio Block - Systematyczna biodegradacja...

Profesjonalne preparaty do redukcji związków zanieczyszczeń

EKOBAK to dystrybutor wysokiej jakości preparatów do oczyszczalni przemysłowych. Oferujemy innowacyjne, wyjątkowo skuteczne i łatwe w użyciu rozwiązania z wykorzystaniem biopreparatów oraz technologii chemicznych. Nasz asortyment obejmuje produkty do różnych zastosowań. Ze względu na wszechstronność oferty możemy zaproponować klientom rozwiązania idealnie dopasowane do konkretnych potrzeb. Każdy preparat do redukcji siarczanów, azotu ogólnego, węglowodorów bądź innych związków wyróżnia się doskonałą wydajnością, efektywnością i bezpieczeństwem stosowania.

Zapewniamy indywidualne podejście do klienta. Wychodzimy z założenia, że każdy przypadek wymaga szczegółowego rozpoznania przyczyny występujących nieprawidłowości, a także pożądanego celu do osiągnięcia. Dlatego preparat do redukcji BZT, ChZT czy innych substancji powinien być zawsze dostosowany do konkretnego przypadku. Zapewniamy profesjonalne doradztwo w zakresie wyboru preparatu dopasowanego pod kątem miejsca i warunków użycia. Dopiero po dokładnym rozpoznaniu sytuacji możemy zaoferować właściwy preparat do redukcji środków powierzchniowo czynnych, ze wskazaniem sposobu wykorzystania.

Bezpieczny preparat do redukcji zawiesiny

Biopreparaty marki EKOBAK są w pełni bezpieczne w stosowaniu. Nie stanowią zagrożenia zarówno dla ludzi, jak i środowiska naturalnego, pod warunkiem, że są używane zgodnie z opisem i zaleceniami. W produktach nie występują organizmy zmodyfikowane genetycznie, jak również chorobotwórcze względem roślin, zwierząt i ludzi, co potwierdza odpowiedni Atest Państwowego Zakładu Higieny (PZH).

Skuteczne preparaty do oczyszczalni przemysłowych

Nasz asortyment obejmuje nowoczesne, wysoce wydajne i skuteczne preparaty do wszystkich typów oczyszczalni przemysłowych i zakładowych. Dobrej jakości preparat do redukcji węglowodorów, siarczanów i azotu redukuje pokłady osadów nadmiernych i zapobiega tworzeniu się kożuchów powierzchniowych. W zależności od rodzaju produkt wykazuje możliwość wiązania metali ciężkich, a także rozkładu oleju, tłuszczów, siarki, smaru, co usprawnia działanie oczyszczalni. Ponadto preparat do redukcji detergentów i innych substancji redukuje nieprzyjemne zapachy, co wpływa na komfort korzystania z oczyszczalni. Oferowane środki są odporne na działanie chemii gospodarczej.

Wszechstronne zastosowanie preparatów

Każdy dostępny preparat do redukcji siarkowodoru czy innych składników to skoncentrowany produkt, zawierający dużą ilość aktywnych mikroorganizmów. Bakterie te są zdolne do biodegradacji ropy naftowej i produktów ubocznych, siarki, syntetycznych węglowodorów, smaru lub oleju. To powoduje, że produkty znajdują szerokie zastosowanie w różnych branżach i gałęziach przemysłu, np. petrochemicznym, siarkowym czy gumowym. Preparat do redukcji azotu ogólnego jest przeznaczony do oczyszczalni przemysłowych, ale sprawdzi się również w miejskich oczyszczalniach ścieków, komunalnych i przemysłowych sieciach kanalizacyjnych, punktach przeładunku i na stacjach paliw. Nadaje się do używania na zanieczyszczonych gruntach, w rzekach, jeziorach, stawach czy lagunach.

Innowacyjny preparat do redukcji ChZT zapewnia długotrwałe i skuteczne działanie. Wybrane mikroorganizmy są osadzone na nośnikach mineralnych, dzięki czemu szybko i skutecznie rozkładają różnego rodzaju związki organiczne i chemiczne. Po rozłożeniu długich łańcuchów molekularnych na prostsze, a także obniżeniu wysokich wartości ChZT, reaktywacji ulega naturalna flora i rozpoczyna się proces biodegradacji.

Koncentraty antyodorowe do oczyszczalni przemysłowych

Poza preparatami redukującymi oferujemy również uniwersalne koncentraty antyodorowe. Są one przeznaczone do przemysłowych zakładów i oczyszczalni ścieków. Środki te zawierają syntetyczne i naturalne olejki eteryczne o specjalnej formule, dzięki której wykazują dużą efektywność względem związków amoniaku, merkaptanów i siarkowodoru. Bardzo dobrze neutralizują przykre zapachy z kanalizacji, oczyszczalni ścieków, szamba, zakładów utylizacji, kompostowni albo składowisk.