FAQ - EKOBAK

Najczęściej zadawane pytania

Który produkt?
Każdy przypadek jest inny i wymaga szczegółowego rozpoznania przyczyny występujących nieprawidłowości, dlatego też zachęcamy do kontaktu w celu konsultacji pod kątem możliwości, miejsca i warunków zastosowania preparatów EKOBAK.

W tym celu na początek najlepiej kontaktować się telefonicznie, wysyłając wiadomość email lub za pomocą formularza kontaktowego w zakładce kontakt. W przypadku biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych na wstępie najlepiej wypełnić i wysłać formularz

Po dokładnym rozpoznaniu problemu możemy precyzyjnie wskazać odpowiedni produkt lub zestaw produktów z indywidualną instrukcją i harmonogramem dawkowania. Możemy też wykluczyć zastosowanie produktu z uwagi na istniejące warunki i wskazać inny kierunek działania. Podstawowe produkty: katalog

Jak aktywować proces nitryfikacji?
Jedyne i skuteczne rozwiązanie tego problemu umożliwiają bakterie. Biopreparaty pozwalają przyspieszyć w trudnych warunkach proces nitryfikacji i usuwanie azotu amonowego w dużym stężeniu. W wyniku działalności mikroorganizmów nitryfikacyjnych następuje etap przekształcenia ze stosunkowo toksycznego azotu amonowego (NH4+ i NH3) powstałego w wyniku wcześniejszej amonifikacji w znacznie mniej szkodliwy (NO2-) i (NO3-), po czym szybko następuje denitryfikacja. 

Microlife DCT 012

Microlife DCB 002

Jak poprawić sedymentację osadu czynnego?
Stosując ekologiczny biopreparat taki jak DCB 002 który nie powoduje żadnych negatywnych efektów ubocznych w przeciwieństwie do powszechnie stosowanej chemii.  Nośnik mineralny zawarty w preparatach biologicznych w powiązaniu z mikroorganizmami ma zdolność do sorpcji, koagulacji i flokulacji, czego efektem jest szybkie kłaczkowanie osadu czynnego, co z kolei poprawia sedymentację osadu w osadnikach.

Microlife DCB 002

Co można zrobić w przypadku przeciążenia oczyszczalni ścieków?
Jednym z najważniejszych celów preparatów biologicznych jest wzbogacenie mikroorganizmów osadu czynnego i złóż biologicznych na przykład w przypadku stałego przeciążenia masowego oczyszczalni lub po awarii systemu napowietrzania, mieszania. Biopreparaty sprzyjają napowietrzaniu, wspomagają regenerację osłabionej mikroflory będącej wynikiem niesprzyjających warunków panujących w reaktorze, dodatkowo uzupełniają skład niezbędnych mikroorganizmów zdolnych do szybkiego wzrostu.

Microlife DCD 006

Microlife DCT 012

Microlife DCT 003

Microlife DCT 004

Czy biopreparatami można zwalczyć bakterie nitkowate i piany?
Tak. Intensyfikacja pracy osadu czynnego poprzez zwiększenie ilości pożytecznych mikroorganizmów i ich zwiększona konkurencyjność w stosunku do bakterii nitkowatych skutecznie hamuje ich rozwój. Nośnik mineralny i odżywki poprawiają warunki dla rozwoju prawidłowej mikroflory oczyszczalni.

Microlife DCB 002

Microlife DCT 004 

Microlife DCT 003

Microlife DCT 010

Microlife DCT 008

 

Czy preparaty biologiczne są bezpieczne?
Tak. Nasze biopreparaty to środki ekologiczne, są całkowicie bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla ludzi, flory i fauny. W przeciwieństwie do powszechnie stosowanej w oczyszczaniu ścieków chemii nie mają żadnego negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Mikroorganizmy zawarte w preparatach odpowiadają klasie I normy NFX 44-201 Europejskiej Federacji Biotechnologii: „mikroorganizmy, które nigdy nie były opisane, jako odpowiedzialne za choroby u ludzi i nie stanowią zagrożenia dla środowiska”. Oprócz tego każdy preparat posiada aktualną Kartę Charakterystyki zgodną obowiązującymi przepisami.
Jak zaradzić odkładaniu się tłuszczu w instalacji ściekowej?
Systematyczne odtłuszczanie ścieków i czyszczenie instalacji z wykorzystaniem preparatów enzymatyczno-bakteryjnych? Jak najbardziej. Rozprzestrzeniające mikroorganizmy zawarte w niektórych biopreparatach odżywiają się głównie tłuszczem, który dostarcza im niezbędnych pożywek do życia i rozmnażania się, tym sposobem, powstające w gospodarstwach domowych, restauracjach i przemyśle spożywczym tłuszcze są systematycznie biodegradowane w kanalizacji, co zdecydowanie ułatwia konserwację instalacji oraz ma pozytywny wpływ na pracę oczyszczalni ścieków.

Microlife LCD 002

Microlife LCD 004

Microlife DCT 003 

Microlife DCT 010

Microlife DCD 069

Biocet Bloc

Jak rozwiązać problem odorów z kanalizacji?
Najbardziej sensowne i ekologiczne rozwiązanie oraz dodatkowo mające pozytywny wpływ na działanie końcowej oczyszczalni ścieków to mikrobiologia. Gnijące ścieki zawierają lotne składniki charakteryzujące się nieprzyjemnymi zapachami, z których najłatwiej wyczuwalny jest siarkowodór (H2S) będący gazem o charakterystycznym zapachu i bardzo niskim progu wyczuwalności, nawet przy niskich stężeniach siarkowodór jest łatwo wyczuwalny z dużej odległości. Inne zauważalne i wyczuwalne związki zapachowe to m.in. typowo organiczne związki siarki, aminy oraz lotne kwasy. Wszystkie te związki powstają w warunkach anaerobowych i charakteryzują się bardzo niemiłym zapachem, co skutkuje często skargami okolicznych mieszkańców oraz pracowników eksploatujących i serwisujących sieć kanalizacyjną.

Problem odorów występuje szczególnie w przypadku kanalizacji bardzo rozległej gdzie ściek długo płynie w sieci kanalizacyjnej, czego efektem jest wyczerpanie tlenu a przy tym nadmiar trudno rozkładalnych tłuszczów. Biopreparaty zawierają w swoim składzie bakterie tlenowe, odżywki oraz enzymy, które skutecznie rozpuszczają zagniłe złogi tłuszczowe i systematycznie biodegradują tłuszcze i inne związki organiczne likwidując tym samym przyczyny powstawania odorów. Jednym z oferowanych przez EKOBAK produktów doskonale rozwiązującym problem odorów i tłuszczów jest preparat enzymatyczno-bakteryjny LCD 002. Alternatywnym rozwiązaniem problemu tłuszczów i odorów jest biopreparat w formie wygodnego w zastosowaniu bloczku Biocet Bloc o bezobsługowym działaniu.

Microlife LCD 002

Biocet Bloc

Gelactiv SHK

Gelactiv NHK

Odor Control 104

 

Czy można zredukować ilość powstającego osadu nadmiernego?
Tak. Efektem działania biopreparatów jest przyspieszenie rozkładu martwej materii organicznej oraz zaszczepienie mikroorganizmów o zwiększonej aktywności enzymatycznej bakterii z preparatu, co pozwala na zminimalizowanie wieku osadu z korzyścią ograniczenia kosztów energii z racji napowietrzania ścieków jak i ograniczenia ilości osadu nadmiernego, który musi być poddany dalszej kosztownej obróbce. DCD 006 DCT 012 DCT 003 DCD 063

Microlife DCD 006

Microlife DCB 002

Stosowanie doraźne czy profilaktyczne?

Preparaty biologiczne mogą być stosowane jako środki doraźne do eliminacji problemów pracy oczyszczalni ale przede wszystkim zalecane są do działania profilaktycznego mającego na celu ciągłą konserwację instalacji i uodpornienie osadu czynnego. Osad czynny, który wzbogacony jest w mikrobiologie jest przygotowany na dopływ ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń, na znaczne wahania obciążeń a także na przeciążenia hydrauliczne oczyszczalni ścieków.

W zastosowaniach doraźnych coraz bardziej popularne stają się natychmiastowo działające środki przeciw przykrym zapachom w tym głównie uniwersalne koncentraty antyodorowe z serii Odor Control takie jak OC 104 i OC 110

Jak zamówić produkt?
Zamówienia z danymi do faktury VAT, adresem dostawy oraz danymi kontaktowymi najlepiej wysyłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@ekobak.pl
Jaki jest czas realizacji zamówienia?
Wysyłka towaru zwykle następuje tego samego dnia lub w następnym dniu roboczym licząc od dnia w którym zostało złożone zamówienie. W niektórych przypadkach  w zależności od asortymentu oraz ilości zamówień wysyłka może się wydłużyć do 5 dni roboczych.
Czy wszystkie produkty są na stanie magazynowym?
Prawie wszystkie produkty są dostępne w magazynie. Ze względu na specyfikę oraz dbałość o świeżość i najlepszą ich jakość, część produktów jest na indywidualne zamówienie. Produktami na indywidualne zamówienie są: Microlife DCT 001, Microlife DCT 005, Microlife DCB 001. Czas oczekiwania na dostawę wymienionych produktów trwa około 4 tygodni.
Jakie jest wymagane ph do stosowania preparatów bakteryjnych?
Optymalny wskaźnik kwasowości/zasadowości ścieków czyli pH w przypadku zastosowania biopreparatów powinien mieścić się w przedziale 6-8. W przypadku niższych lub wyższych wartościach skuteczność biopreparatu spada.
Jaka temperatura?
Największa skuteczność działania biopreparatów zaobserwować można w zakresie temperatur między 12°C a 30°C. temperatury wyższe niż 30°C spowalniają działanie mikroorganizmów z racji utrudnionego dostępu do tlenu.

Temperatury wysokie, powyżej 45°C, działają bakteriobójczo – powodują denaturację białek komórkowych i śmierć komórek. Odporność mikroorganizmów na niższą temperaturę jest znacznie większa niż na działanie wysokiej temperatury. W związku z tym, biopreparaty znajdują zastosowanie w oczyszczalniach ścieków i kanalizacji nawet w okresie zimowym.

Czy potrzebny jest tlen?
Niektóre gatunki mikroorganizmów wymagają do wzrostu i rozmnażania obecności tlenu, inne z kolei mogą funkcjonować w środowisku słabo dotlenionym lub beztlenowym. W zależności od specyfiki produktu, biopreparaty znajdują zastosowanie w każdym z nich.
Czy istotny jest czas zatrzymania ?
Działanie biopreparatów jest uzależnione od czasu kontaktu z zanieczyszczeniami, które mają zostać rozłożone na drodze biologicznej. Zatrzymanie mikroorganizmów pozwala na ich skuteczniejsze rozmnażanie i osiąganie optymalnych stężeń w danym środowisku. W przypadku zastosowania biopreparatu w oczyszczalni biologicznej istotne znaczenie ma wiek osadu szczególnie dla bakterii nitryfikacyjnych.
Jaki wpływ ma zasolenie ścieków ?
Zalecane stężenie chlorków w wodzie pitnej nie powinno być wyższe od 200 mg Cl/l. Wysokie stężenie soli powoduje odwodnienie bakterii i ich zabicie. Wyższe stężenia chlorków w ściekach komunalnych mogą występować w rejonach nadmorskich, oraz w ściekach przemysłowych. Wzrost zawartości chlorków w ściekach możemy obserwować zimą w czasie roztopów a spowodowane jest to spływaniem mieszaniny wody z solą do systemów kanalizacji.
Czy niezbędna jest obecność wody?
Tak. Brak wody w środowisku powoduje zahamowanie procesów życiowych mikroorganizmów i tym samym brak efektu działania biopreparatu. Woda jest składnikiem budulcowym oraz środowiskiem, w którym przebiegają wszystkie reakcje biochemiczne.