Microlife LCD 004-G - Preparat do biologicznego oczyszczania systemów kanalizacyjnych, separatorów tłuszczów i skrobi z właściwościami neutralizacji odorów | EKOBAK
Microlife LCD 004
Strona Główna 5 Oferta 5 Gastronomia 5 Microlife LCD 004

Microlife LCD 004- Preparat do biologicznego oczyszczania systemów kanalizacyjnych, separatorów tłuszczów i skrobi z właściwościami neutralizacji odorów

Właściwości

Zatrzymuje nieprzyjemne zapachy generowane przez mikroorganizmy beztlenowe. Wyselekcjonowane szczepy naturalnych bakterii tlenowych i enzymów z LCD 004 najpierw zwiększają powierzchnię tłuszczu, a następnie rozkładają wszystkie złogi organiczne i zwiększają ilość mikroorganizmów tlenowych w tych miejscach, tym sposobem mikroorganizmy beztlenowe zostają „zagłodzone” i wyparte ze środowiska. Zastosowanie preparatu powoduje rozkład biologiczny złogów na wewnętrznych powierzchniach rur kanalizacyjnych oraz innych elementach instalacji odprowadzających ścieki. Dodatkową zaletą preparatu jest przyjemny zapach.

Zastosowanie

Systemy kanalizacyjne, przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne, separatory tłuszczów, zbiorniki tłuszczów i skrobi, drenaże, zatłuszczone powierzchnie itp.
Biopreparat jest zalecany do rozwiązywania problemów związanych z tłuszczem, skrobią i innymi substancjami organicznymi powodującymi osady, niedrożności i nieprzyjemne zapachy w instalacjach w sektorze HoReCa, przemyśle rolno-spożyw- czym oraz w kanalizacji sanitarnej.

Skład i wygląd

Preparat zawiera niepatogenne mikroorganizmy klasy I.
Wygląd: ciecz koloru jasnobrązowego do jasnozielonego.
Zapach: przyjemny. PH: 7

Przechowywanie i opakowanie

Magazynować w temp. 5°C-30°C.
Chronić przed światłem słonecznym, mrozem i dostępem dzieci.
Podczas pracy z produktem zachować podstawowe przepisy BHP.
Preparat posiada Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
Opakowanie: pojemnik 5 l.

Dawkowanie

Przed zastosowaniem zaleca się rozcieńczyć stężony preparat z wodą w proporcji 1:10.
Separatory tłuszczów: 100 ml/m3 objętości/1-2 razy w tygodniu, w pierwszym tygodniu dawkę zaleca się stosować codziennie.
Dla restauracji wg posiłków: 100 ml na każdy 1000 wydanych posiłków.
Przepompownie: 100-1000 ml/przepompownia/tydzień. W pierwszym tygodniu zalecane stosowanie codziennie.
Kanalizacja, odpływy: 5 ml produktu codziennie lub dwa razy dziennie przez pierwszy tydzień. Do konserwacji stosować tę samą dawkę dwa razy w tygodniu.
Czyszczenie powierzchni, mycie posadzek, toalet itp. Rozcieńczenie do 10%, stosować przez opryskiwanie 1-2 razy w tygodniu.

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt