Microlife LCD 002 - Preparat bakteryjno-enzymatyczny do biodegradacji tłuszczów i innych substancji organicznych z właściwościami neutralizacji odorów | EKOBAK
Microlife LCD 002
Strona Główna 5 Oferta 5 Gastronomia 5 Microlife LCD 002

Microlife LCD 002 – Preparat bakteryjno-enzymatyczny do biodegradacji tłuszczów i innych substancji organicznych z właściwościami neutralizacji odorów

Właściwości

Zasada działania oparta jest na naturalnych procesach w środowisku. Zastosowanie wyselekcjonowanych, nie patogennych tlenowych mikroorganizmów w połączeniu z działaniem enzymów w LCD 002 przynosi natychmiastowy odczuwalny efekt. Substancje organiczne wchodzące w skład odorów są rozkładane do wody i dwutlenku węgla. Dodatkowym efektem działania produktu jest miły, przyjemny zapach.

Zastosowanie

Systemy kanalizacyjne, przepompownie ścieków, separatory, łapacze tłuszczów, studzienki rewizyjne zbiorniki tłuszczów itp.
Biopreparat jest zalecany do rozwiązywania problemów związanych z tłuszczem powodującym osady, niedrożności i nieprzyjemne zapachy w: kanalizacjach komunalnych, przemyśle spożywczym, restauracjach, hotelach i innych miejscach zbiorowego żywienia.

Skład i wygląd

Preparat zawiera niepatogenne mikroorganizmy klasy I, oraz mieszankę enzymów proteolitycznych i lipolitycznych w postaci płynnej.
Wygląd: ciecz koloru zielonego.
Zapach: perfum. pH: 7

Przechowywanie i opakowanie

Magazynować w temp. 5°C-30°C.
Chronić przed światłem słonecznym i mrozem.
Podczas pracy z produktem zachować podstawowe przepisy BHP. Produkt gotowy do użycia.
Preparat posiada Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
Opakowanie: pojemniki 5 L x 4 (opakowanie zbiorcze).

Dawkowanie

Przepompownie: 1-4 l/1-2 razy w tygodniu
Separatory tłuszczów: Około 1 l/tydzień/m3 objętości.
Kanalizacja: Kanały ściekowe: 0,05 l x średnica w metrach x długość kanalizacji w metrach. Wewnętrzne skomplikowane systemy kanalizacyjne: 10 ml/mb.
Drenaże: Dawka szokowa: 75 ml na drenaż 3-4 razy/tydzień. Dawka podtrzymująca: 75 ml/tydzień.
Czyszczenie powierzchni, mycie posadzek, toalet, urządzeń itd. Rozcieńczenie do 50%, sposób użycia: spryskać, przetrzeć szmatą lub gąbką po czym spłukać wodą.

Produkty dla Gastronomii sprawdź

Inne preparaty do biodegradacji tłuszczów sprawdź

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt