Microlife DCB 002 - Preparat biologiczny do wspomagania pracy oczyszczalni komunalnych i przemysłowych | EKOBAK
Microlife DCB 002

Microlife DCB 002 – Preparat biologiczny do wspomagania pracy oczyszczalni komunalnych i przemysłowych

Właściwości

Poprawia nitryfikację, sprzyja redukcji bakterii nitkowatych. Stopniowo redukuje piany, poprawia napowietrzanie i degradację związków trudno rozkładalnych, zwiększa efektywność w każdym stadium oczyszczania biologicznego, szczególnie proces nitryfikacji. Obniża energochłonność oczyszczalni. Sprzyja tworzeniu kłaczków, co znacznie poprawia opadalność osadu czynnego w osadnikach wtórnych. Mikroorganizmy dostarczane w dużym stężeniu lepiej rozwijają się w połączeniu z nośnikiem, który stabilizuje warunki pH i dostępność niektórych niezbędnych substratów.
Biopreparat zalecany do stosowania w oczyszczalniach mających sezonowe lub ciągłe problemy w postaci: piany, niedostatecznego procesu nitryfikacji, bakterii nitkowatych, pęcznienia osadu, niewydajnego systemu napowietrzania, przekroczenia ładunków w ściekach oczyszczonych, słabej sedymentacji itp.

Zastosowanie

Oczyszczalnie miejskie i przemysłowe działające na zasadzie osadu czynnego.

Złoża biologiczne, dyski biologiczne, laguny i zbiorniki napowietrzane szczególnie z dużą zawartością azotu.

Sposób użycia

Biopreparat aktywować w wodzie lub wysiewać bezpośrednio do ścieków z osadem czynnym lub złożem biologicznym w strefie dobrego mieszania najlepiej do komory napowietrzanej.

Skład i wygląd

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu, związane na nośniku mineralnym w postaci węglanu wapnia.
Wygląd: biało-brązowy proszek. Zapach: charakterystyczny

Produkt nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych. Posiada kartę charakterystyki produktu.

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywanie: 24 m-ce od daty produkcji w temperaturze 5-40 stopni Celsjusza. Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci. Opakowanie: plastikowe pojemniki 20 kg.

Dawkowanie

Ze względu na specyfikę działania produktu, dawki ustala się indywidualnie zależnie od danego przypadku. W celu ustalenia indywidualnego dawkowania należy kontaktować się z technologiem EKOBAK.

 Biopreparaty do oczyszczalni ścieków sprawdź ofertę

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt