Odor Control 110 - Koncentrat antyodorowy dla oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych | EKOBAK
Odor Control 110

Odor Control 110 – Koncentrat antyodorowy dla oczyszczalni ścieków i zakładów przemysłowych

Właściwości

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne i syntetyczne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do siarkowodoru, merkaptanów i związków amoniaku. Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy ze składowisk, kompostowni, zakładów utylizacji, oczyszczalni ścieków i kanalizacji.

Zastosowanie

Odor Control 110 ma zastosowanie przede wszystkim na oczyszczalniach ścieków, składowiskach odpadów, kompostowniach, w zakładach przemysłowych oraz w innych miejscach generujących odory.

Sposób użycia

Preparat do stosowania w automatycznych wysokociśnieniowych systemach zmgławiających (bariery antyodorowe). Roztwór roboczy w instalacji od 0,1%. Zastosowanie ręczne przy pomocy opryskiwacza ręcznego np. zanieczyszczonych powierzchni, kubłów, kontenerów, przepompowni, różnego rodzaju odpadów, skratek itp., zalecane roztwory robocze od 2%.

Charakterystyka produktu

Płynny koncentrat o zapachu limonkowym.
pH produktu 7.
Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Przechowywanie i opakowanie

Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5 ͦC – 40 ͦC. Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji.
Opakowanie: koncentrat dostępny w opakowaniach o pojemności 20 l i 4 x 5 l
Termin ważności: 24 m-ce od daty podanej na etykiecie

Dawkowanie

Efektywność zalecanych dawek i roztworów roboczych jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy EKOBAK w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

Produkty do neutralizacji odorów zobacz więcej

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt