Odor Control 104 - Koncentrat antyodorowy dla zakładów utylizacji odpadów, składowisk odpadów, sortowni odpadów, kompostowni, oczyszczalni ścieków | EKOBAK
Odor Control 104

Odor Control 104 – Koncentrat antyodorowy dla zakładów utylizacji odpadów, składowisk odpadów, sortowni odpadów, kompostowni, oczyszczalni ścieków

Właściwości

Płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne i syntetyczne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do siarkowodoru, merkaptanów i związków amoniaku. Koncentrat jest wykorzystywany w różnego rodzaju stałych systemach wysokociśnieniowych, w przewoźnych i przenośnych urządzeniach jak również przy użyciu zwykłych opryskiwaczy ogrodniczych. Preparat działa natychmiast po aplikacji.

Zastosowanie

Składowiska odpadów, stacje przeładunkowe odpadów, zakłady utylizacji odpadów zwierzęcych, kompostownie, oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe oraz wszystkie miejsca generujące bardzo mocne odory.

Sposób użycia

Preparat do stosowania w automatycznych wysokociśnieniowych systemach zmgławiających (bariery antyodorowe). Roztwór roboczy w instalacji od 0,1%. W zastosowaniach ręcznych zalecane roztwory robocze od 2%. Przygotowany roztwór opryskiwać przy pomocy opryskiwacza ręcznego na źródło odoru.

Charakterystyka produktu

Płynny koncentrat o zapachu cytrynowym. PH produktu 7.
Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE. Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska.

Przechowywanie i opakowanie

Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5°C–40°C.
Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji.
Opakowanie: koncentrat dostępny w kanistrach o pojemności 5 l lub 20 l.
Termin ważności: 24 m-ce od daty podanej na etykiecie.

Dawkowanie

Efektywność zalecanych dawek i roztworów roboczych jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy EKOBAK w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt