Microlife LCD 001 - Preparat bakteryjno-enzymatyczny do biodegradacji tłuszczów i innych substancji organicznych | EKOBAK
Microlife LCD 001
Strona Główna 5 Oferta 5 Gastronomia 5 Microlife LCD 001

Microlife LCD 001 – Preparat bakteryjno-enzymatyczny do biodegradacji tłuszczów i innych substancji organicznych

Właściwości

Bezzapachowy biopreparat zawierający wyselekcjonowane nie patogenne tlenowe mikroorganizmy wytwarzające enzymy trawiące głównie tłuszcz, skrobię i inne substancje organiczne zawarte w ściekach i na wszelakich zanieczyszczonych powierzchniach.

Zastosowanie

Systemy kanalizacyjne, przepompownie ścieków, studzienki rewizyjne, separatory tłuszczów, zbiorniki tłuszczów i skrobi, drenaże, zatłuszczone powierzchnie itp.
Biopreparat jest zalecany do rozwiązywania problemów związanych z tłuszczem powodującym osady, niedrożności często powodujące nieprzyjemne zapachy w: kanalizacjach komunalnych, przemyśle spożywczym, restauracjach, hotelach i innych miejscach zbiorowego żywienia.

Skład i wygląd

Preparat zawiera niepatogenne mikroorganizmy klasy I, oraz mieszankę enzymów proteolitycznych i lipolitycznych w postaci płynnej.
Wygląd: ciecz.
Zapach: brak.
pH: 7

Przechowywanie i opakowanie

Magazynować w temp. 5 – 40 °C
Chronić przed światłem słonecznym i mrozem.
Podczas pracy z produktem zachować podstawowe przepisy BHP. Produkt gotowy do użycia.
Preparat posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE
Opakowanie: pojemniki 5 l x 4 (opakowanie zbiorcze)

Dawkowanie

Przepompownie:
0,5-4 l/tydzień
Separatory tłuszczów:
Około 1 l/tydzień/m3 objętości separatora, lub dla restauracji: 1ml/wydany posiłek
Kanalizacja
Kanały ściekowe: 0,05 l x średnica w metrach x długość kanalizacji w metrach
Wewnętrzne skomplikowane systemy kanalizacyjne: 10 ml/mb
Drenaże
Dawka szokowa: 75 ml na drenaż 3-4 razy na tydzień.
Dawka podtrzymująca: 75 ml raz w tygodniu.
Czyszczenie powierzchni, mycie posadzek, toalet, urządzeń itd.
Rozcieńczenie do 50%, sposób użycia: spryskać, przetrzeć gąbką/szmatką po czym spłukać wodą.

 Produkty do biodegradacji tłuszczów zobacz

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt