Microlife DCT 012 - Biopreparat do usuwania azotu amonowego i wspomagania nitryfikacji | EKOBAK
Microlife DCT 012

Microlife DCT 012 – Biopreparat do usuwania azotu amonowego i wspomagania nitryfikacji przez mikroorganizmy

Właściwości

Biopreparat zawiera w dużym stężeniu (1.3×109 jtk/g) specjalnie dobrane bardzo aktywne mikroorganizmy nitryfikacyjne i denitryfikacyjne. Zmniejsza zawartość amoniaku i azotanów w ściekach, mineralizuje substancje organiczne w obecności dużego stężenia azotu amonowego, pozwala w szybkim czasie przywrócić proces nitryfikacji i denitryfikacji oraz ogólną sprawność oczyszczalni po podtruciu mikroflory lub po innej awarii systemu oczyszczania.

Zastosowanie

Oczyszczalnie ścieków przemysłowych i komunalnych.
Neutralizacja wszystkich odpadów zawierających amoniak.
Stawy, jeziora, rzeki i grunty zanieczyszczone nawozami chemicznymi.

Sposób użycia

Wyliczoną dawkę preparatu przed zastosowaniem należy aktywować poprzez wymieszanie go z wodą o temperaturze 30°C-40°C w proporcji 1:20 (np. 1 kg preparatu na 20 l wody). Po dokładnym wymieszaniu z wodą pozostawić na 10-15 min. Po tym czasie preparat wlać bezpośrednio do bioreaktora do komory napowietrzanej w strefie najlepszego mieszania. W przypadku stosowania na powierzchnię wylewać jak najbardziej równomiernie dzieląc obszar na kwadraty.

Skład i wygląd

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu.
Wygląd: proszek.
Gęstość: 1,00-1,20 g/cm3 .
Kolor: biało-brązowy.
Zapach: charakterystyczny.
Rozpuszczalność: 90%.
Produkt nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych. Posiada kartę charakterystyki produktu.

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywanie: 24 m-ce od daty produkcji w temperaturze 0°C–40°C.
Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.
Opakowanie: plastikowe pojemniki 1 kg.

Dawkowanie

Ogólna dawka to 4 g produktu na każde 10 kg ChZT do eliminacji/tydzień. W przypadku reaktywacji procesu, przy całkowitym zaniku redukcji azotu (np. po podtruciu oczyszczalni) należy wziąć pod uwagę stężenie ChZT w ścieku surowym. Minimalny czas stosowania biopreparatu to dwa tygodnie.
Uwaga: W celu dostosowania zaleceń zasięgnąć porady technologa EKOBAK

 Preparaty do nitryfikacji i denitryfikacji zobacz wszystkie

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt