Microlife DCT 008 - Preparat do redukcji węglowodorów - EKOBAK
Microlife DCT 008

Microlife DCT 008 – Preparat do rozkładu węglowodorów, smarów, ropopochodnych, związków siarki

Właściwości

Preparat skoncentrowany, zawiera bardzo aktywne mikroorganizmy zdolne do biodegradacji ropy naftowej i produktów ubocznych, oleju, smaru, węglowodorów syntetycznych i siarki.
Opracowany do stosowania w przemyśle petrochemicznym, gumowym i siarkowym, w miejskich oczyszczalniach ścieków, na stacjach paliw, w punktach przeładunku paliw itp.
Wybrane mikroorganizmy o długotrwałym działaniu osadzone na nośnikach mineralnych rozkładają wyżej wymienione związki chemiczne i organiczne. Po rozłożeniu długich łańcuchów molekularnych na prostsze i obniżeniu wysokich wartości ChZT, naturalna flora jest reaktywowana i rozpoczyna się biodegradacja.

Zastosowanie

Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków.
Przemysłowe i komunalne sieci kanalizacyjne.
Zanieczyszczone grunty oraz laguny, stawy, jeziora, rzeki.

Sposób użycia

Wyliczoną dawkę preparatu przed zastosowaniem należy aktywować poprzez wymieszanie go z wodą o temperaturze 30-40 °C w proporcji 1:20 (np. 1 kg preparatu na 20 l wody). Po dokładnym wymieszaniu z wodą pozostawić na 10-15 min. Po tym czasie ponownie wymieszać i całość wlać bezpośrednio do ścieków najlepiej do komory napowietrzanej w strefie najlepszego mieszania. W przypadku stosowania grunty lub na zanieczyszczoną powierzchnię wcześniej aktywowany preparat wylewać jak najbardziej równomiernie dzieląc obszar na kwadraty.

Skład i wygląd

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu
Wygląd: proszek
Kolor: jasnobrązowy
Zapach: charakterystyczny
Produkt nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych.
Posiada kartę charakterystyki produktu.

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywanie: 24 m-ce od daty produkcji w temperaturze 0–40 °C
Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.
Opakowanie: plastikowe pojemniki 1 kg.

Dawkowanie

Dawka ogólna: 4g produktu na każde 10 kg ChZT do obniżenia/tydzień.
W trakcie stosowania produktu należy utrzymywać pH w zakresie 6 – 8,5 oraz proporcje C : N : P (100 : 5 : 1).
Uwaga: W celu dostosowania zaleceń zasięgnąć porady technologa EKOBAK

 Inne biopreparaty do redukcji związków chemicznych sprawdź

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt