Microlife DCT 001 - Preparat do rozkładu fenoli, benzenu, węglowodorów chlorowanych, chlorometanu, etanolu, formaldehydu i trimetyloaminy | EKOBAK
Microlife DCT 001

Microlife DCT 001

Microlife DCT 001 – Preparat do rozkładu fenoli, benzenu, węglowodorów chlorowanych, chlorometanu, etanolu, formaldehydu, trimetyloaminy

Właściwości

Preparat skoncentrowany, zawiera bardzo aktywne mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu o potwierdzonej aktywności enzymatycznej rozkładające fenole, benzen, formalinę, chloroetan, sole zawierające jony chlorkowe, degraduje długie łańcuchy węglowe, związki aromatyczne, halogeny, chlorki. Wzbogaca naturalną florę bakteryjną, która występuje w ściekach lub odpadach w bakterie o ukierunkowanej aktywności biologicznej umożliwiające rozkład biologiczny związków chemicznych znacznie redukując przy tym ChZT.

Zastosowanie

Przemysłowe i komunalne oczyszczalnie ścieków w tym: oczyszczalnie przyzakładowe w przemyśle papierniczym, koksowniczym, chemicznym i petrochemicznym, a także w piekarniach, browarach, szpitalach itp.
Przemysłowe i komunalne sieci kanalizacyjne.
Zanieczyszczone grunty oraz laguny, stawy, jeziora, rzeki.

Sposób użycia

Wyliczoną dawkę preparatu przed zastosowaniem należy aktywować poprzez wymieszanie go z wodą o temperaturze 30-40°C w proporcji 1:20 (np. 1 kg preparatu na 20 l wody). Po dokładnym wymieszaniu z wodą pozostawić na 10-15 min. Po tym czasie ponownie wymieszać i całość wlać bezpośrednio do ścieków najlepiej do komory napowietrzanej w strefie najlepszego mieszania.
W przypadku stosowania grunty lub na zanieczyszczoną powierzchnię wcześniej aktywowany preparat wylewać jak najbardziej równomiernie dzieląc obszar na kwadraty.

Skład i wygląd

Mikroorganizmy o ukierunkowanym działaniu
Wygląd: proszek
Kolor: jasnobrązowy
Zapach: charakterystyczny

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywanie: 24 m-ce od daty produkcji w temperaturze 0–40 °C
Chronić przed wilgocią, mrozem i dostępem dzieci.
Opakowanie: plastikowe pojemniki 1 kg.

Dawkowanie

Dawka ogólna: 4g produktu na każde 10 kg ChZT do obniżenia/tydzień.
W trakcie stosowania produktu należy utrzymywać pH w zakresie 6 – 8,5 oraz proporcje C : N : P (100 : 5 : 1).
Uwaga: W celu dostosowania zaleceń zasięgnąć porady technologa EKOBAK

Produkt nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych. Posiada kartę charakterystyki produktu.

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt