Gelactiv NHK - Maty żelowe do redukcji zapachów związku azotu z kanalizacji | EKOBAK
Fantastic GPF 121

GPF 121 – Żelowa mata antyodorowa do redukcji uciążliwych zapachów

Właściwości

Mata zbudowana z aktywnego żelu o właściwościach katalitycznych, przyśpiesza rozkład gazów złowonnych. Technologia aktywnego żelu łączy w sobie wysoki stopień działania, niski poziom inwestycji oraz niskie bieżące koszty eksploatacji. Poprzez prostą instalację wkładu żelowego GPF w nurcie powietrza wylotowego osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów wywołanych przez związki powodujące odory w sieciach kanalizacyjnych oraz w innych miejscach gdzie mamy do czynienia z emisją uciążliwych zapachów.

Zastosowanie

Maty z aktywnego żelu przeznaczone są do długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, w stacjach zlewnych, kompostowniach, składowiskach odpadów, zakładach przemysłowych, halach przeładunkowych, hodowlach zwierząt, zbiornikach magazynowych itp.

Sposób użycia

Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału, linkę umocowuje się w miejscu oczka w siatce zatopionej w macie. Przez 24 godziny na dobę bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej.

Wymiary

Maty żelowe antyodorowe GPF dostępne są w dwóch wielkościach:
400 g, wymiary: 220 x 300 x 6 mm
1000 g, wymiary: 220 x 520 x 10mm

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywać w zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Chronić przed światłem słonecznym, mrozem i dostępem dzieci.
Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt