Gelactiv SHK - Maty żelowe do redukcji zapachów siarkowych z kanalizacji | EKOBAK
Gelactiv SHK

Gelactiv SHK – Maty żelowe do redukcji zapachów siarkowych z kanalizacji 

Właściwości

Maty żelowe Gelactiv® SHK zawierają w sobie olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (gazy złowonne). Technologia aktywnego żelu łączy w sobie wysoki stopień działania (90% skuteczności neutralizacji odorów), niski poziom inwestycji oraz niskie bieżące koszty eksploatacji. Poprzez prostą instalację wkładu żelowego Gelactiv® SHK w nurcie powietrza wylotowego osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów siarkowych w sieci kanalizacyjnej oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z emisją uciążliwych zapachów wywołanych przez związki siarki, w tym głównie przez siarkowodór.

Zastosowanie

Maty z aktywnego żelu przeznaczone są do długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, w stacjach zlewczych, a także w dużych kompostowniach, składowiskach śmieci, halach przeładunkowych odpadów, instalacjach petrochemicznych, zbiornikach magazynowych oraz wszędzie tam gdzie mamy, do czynienia z emisją uciążliwych zapachów wywołanych związkami siarki.

Sposób użycia

Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału, linkę umocowuje się do metalowej siatki zatopionej w macie. Przez 24 godziny na dobę bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to 4 -10 miesięcy.

Charakterystyka produktu

Mata żelowa składająca się z materiału obojętnego i opatentowaną mieszanką składników czynnych.
Wygląd: ciało stałe koloru żółtawo-pomarańczowego
Zapach: swoisty
Dostępne wymiary i waga:
Gelactiv SHK – AV (220 x 94 x 8 mm), 150 g
Gelactiv SHK – P (280 x 220 x 8 mm), 470 g
Gelactiv SHK – P2 (560 x 220 x 8 mm), 950 g

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym i dobrze wentylowanym
pomieszczeniu w temperaturze do 25 C.
Chronić przed światłem słonecznym, mrozem i dostępem dzieci.
Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt