Gelactiv NHK

Gelactiv NHK – Maty żelowe do redukcji zapachów związku azotu z kanalizacji

Właściwości

Maty żelowe Gelactiv® NHK zawierają w sobie olejki eteryczne, które mają właściwości katalityczne i przyśpieszają rozkład osmogenów (gazy złowonne). Technologia aktywnego żelu łączy w sobie wysoki stopień działania (90% skuteczności neutralizacji odorów), niski poziom inwestycji oraz niskie bieżące koszty eksploatacji. Poprzez prostą instalację wkładu żelowego Gelactiv® NHK w nurcie powietrza wylotowego osiąga się skuteczną neutralizację uciążliwych zapachów wywołanych przez związki azotu w szczególności amoniaku w studzienkach, w przepompowniach ścieków, oczyszczalniach ścieków, zbiornikach bezodpływowych, magazynach, zakładach przemysłowych, hodowlach zwierząt oraz wszędzie tam gdzie mamy do czynienia z emisją uciążliwych zapachów. Może być stosowany wraz z matami Gelactiv z serii SHK.

Zastosowanie

Maty z aktywnego żelu przeznaczone są do długotrwałej neutralizacji zapachów m.in. w studzienkach kanalizacyjnych, przepompowniach ścieków, w stacjach zlewnych, kompostowniach, składowiskach odpadów, halach przeładunkowych, hodowlach zwierząt, zbiornikach magazynowych oraz wszędzie tam gdzie mamy, do czynienia z emisją uciążliwych zapachów wywołanych związkami azotu.

Sposób użycia

Wkład żelowy jest umieszczany za pomocą linki pod włazem tak, aby sięgał mniej więcej do połowy kanału, linkę umocowuje się do metalowej siatki zatopionej w macie. Przez 24 godziny na dobę bez przerwy do nurtu powietrza w kanale uwalniana jest mieszanina czynników aktywnych. Działanie wkładu żelowego nie jest zakłócone nawet w przypadku oddziaływania wilgoci np. na skutek wody deszczowej. Czas technologicznego zużycia się mat w sieci kanalizacyjnej, to 4 -10 miesięcy.

Charakterystyka produktu

Maty żelowe antyodorowe z serii NHK przeznaczone do neutralizacji odorów dostępne w trzech wymiarach:
Gelactiv NHK – AV (220 x 94 x 8 mm), 150 g
Gelactiv NHK – P (280 x 220 x 8 mm), 470 g
Gelactiv NHK – P2 (560 x 220 x 8 mm), 950 g

Przechowywanie i opakowanie

Przechowywać w szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze do 25 C.
Chronić przed światłem słonecznym, mrozem i dostępem dzieci.
Produkt posiada atest PZH i Kartę Charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt