FRP 11 - Koncentrat antyodorowy do zastosowań przemysłowych | EKOBAK
FRP 11

FRP 11 – Koncentrat antyodorowy do zastosowań przemysłowych

Właściwości

Preparat neutralizujący nieprzyjemne zapachy z oczyszczalni ścieków, urządzeń zagęszczających osady ściekowe oraz odpadów miejskich.
Jest to płynny koncentrat antyodorowy zawierający naturalne i syntetyczne olejki eteryczne o specjalnej formule wykazujący wysoką skuteczność w stosunku do nieprzyjemnych zapachów różnego pochodzenia. Działa natychmiastowo po aplikacji.

Zastosowanie

FRP11 stosowany jest zwłaszcza do neutralizacji nieprzyjemnych zapachów w oczyszczalniach ścieków, urządzeniach zagęszczających osady ściekowe oraz gospodarce miejskimi odpadami.

Sposób użycia

Preparat do stosowania w automatycznych wysokociśnieniowych systemach zmgławiających (bariery antyodorowe). Roztwór roboczy w instalacji od 0,1 %. W zastosowaniach ręcznych zalecane roztwory robocze od 2%. Przygotowanym roztworem opryskiwać źródło odoru przy pomocy opryskiwacza ręcznego.

Charakterystyka produktu

Płynny koncentrat o zapachu charakterystycznym (korzenny).
pH produktu 7-8.
Produkt posiada kartę charakterystyki zgodną z rozporządzeniem UE.
Nieszkodliwy dla ludzi, zwierząt i środowiska

Przechowywanie i opakowanie

Preparat przechowywać w wentylowanym pomieszczeniu w temperaturze: 5 C – 40 C. Chronić przed światłem słonecznym i mrozem. Preparat jest niepalny, ulega biodegradacji.
Opakowanie: koncentrat dostępny w pojemnikach o pojemności 5 l i 20 l.
Termin ważności: 24 m-ce od daty podanej na etykiecie

Dawkowanie

Efektywność zalecanych dawek i roztworów roboczych jest ściśle powiązana ze źródłem i charakterem odoru. W razie wątpliwości prosimy o kontakt ze specjalistą firmy EKOBAK w celu opracowania indywidualnej instrukcji zastosowania produktu w określonym przypadku.

W celu uzyskania oferty cenowej, szczegółowej specyfikacji produktu czy opracowania indywidualnej instrukcji dawkowania prosimy o kontakt